Tonstad Vindpark_Sirdal teknisk komitee_Helge Toft, Tom Indesteege, Daniel Villanueva

Besøk til anlegget med Sirdal kommune

Tonstad Vindpark tok med Sirdal kommunes tekniske komitee på et besøk til anlegget. Teknisk rådgiver Helge Toft ledet besøket med anleggssjef Tom Indesteege og Daniel Villanueva. Hensikten bak besøket var å gi kommunen innsikt i anleggsprosessen.