Vindturbiner omdanner vindens bevegelsesenergi til elektrisk energi. Vindturbiner består av tårn, blader, nacelle og kontrollsystem. Når vinden får turbinen til å rotere, roterer også drivakselen og i generatoren blir bevegelsesenergien omdannet til elektrisk energi. Den genererte energien blir transportert i ledninger nedover i tårnet til vindturbinen, transformeres til høy spenning og sendes ut til strømnettet gjennom transmisjonslinjer.

På nacellen har vindturbinen en vindhastighetsmåler og en vindretningsmåler. Nacellen roteres ut i fra vindretningen slik at rotoren blir stående mot vinden. Turbinen begynner først å produsere ved en vindhastighet på 3 meter per sekund. Maksimal produksjon skjer når vinden beveger seg i 13 meter per sekund. Dette betyr at selv om vindhastigheten øker til mer enn 13 meter per sekund, vil ikke effekten øke. Produksjonen vil dessuten stoppe og rotoren stoppes dersom vinden er over 25 meter per sekund for å unngå mekaniske skader.

Tonstad Vindpark har 51 vindturbiner. Disse er produsert av SiemensGamesa og modellen heter SWT-DD-142. Denne modellen er utviklet for vindklasse II i henhold til IEC, dvs for snittvind på 8.5 m/s. les mer om vindturbinene her. 

For ytterligere informasjon on SiemensGamesa, klikk her.