Engie_Susi Partners_Tonstad Vindpark_Kommunikasjonsansvarlig_Henriette Sarah Holberg

Skilt med kart er satt opp ved inngangen til Tonstad Vindpark

Skilt med kart over vindparken har blitt satt opp utenfor hovedingangen til parken. Alle er velkomne til å ferdes fritt i området etter anlegget er ferdigstilt.