Engie_Susi Partners_Tonstad Vindpark_Kommunikasjonsansvarlig_Henriette Sarah Holberg

Skilt med kart er satt opp ved inngangen til Tonstad Vindpark