Iskast-fare:

Grønn – minimal fare for ising.

Gul og oransje – lav/middels risiko for ising. Følg ferdselsrådene under.

Rød – høy risiko for ising. Unngå ferdsel nær turbinene.

Isingsprognosene varsler perioder hvor det er fare for is som bygger seg opp på turbinbladet i form av skyising. Dette skjer når det fuktig luft, lave temperaturer og vind, for eksempel ved lavt skydekke. Under slike forhold bygges isen opp raskest lengst ut på turbinbladene og kan gi de lengste kastavstandene for isbiter. Isingsprognosen beskriver denne prosessen og bygger på lokale meteorologiske prognoser.

 

Under bestemte forhold kan også våt snø legge seg på vindturbinene, både på blad, tårn og turbinhuset.  Situasjoner med våt snø (også kjent som kram snø) kan inntreffe ved temperaturer rundt null grader. Dersom det i tiden etterpå blir kaldere kan den våte snøen fryse til og kan dermed falle av i større biter. Tilfeller med våt snø er p.t. ikke omfattet av isingsprognosene.

 

Snø kan legge seg på taket av turbinhuset og istapper kan dannes på turbinhuset. Snø eller is kan falle ned og dermed utgjøre en fare i den umiddelbare nærhet av turbintårnet. Snø og is som bygger seg opp på turbintårnet kan også falle ned i den umiddelbare nærhet av turbintårnet. Våt snø som setter seg på turbinbladene kan en noen ganger observere innerst mot navet på rotoren. Her er hastigheten på bladet forholdsvis lav slik at is som faller kun kan kastes kortere avstander.

Hva er iskast?

Atmosfærisk ising oppstår når vanndråper i luften fryser til is på gjenstander de kommer i kontakt med.

Den vanligste formen for atmosfærisk ising inntreffer når underkjølte skydråper fryser til is på konstruksjoner (skyising), men ising kan også forekomme i nedbørsepisoder med underkjølt regn eller våt snø.

I perioder med slike klimatiske forhold kan det oppstå is på vindturbinens tårn, maskinhus (nacelle) og rotorblader.

De klimatiske forholdene kan variere mye innenfor et lite geografisk område. Dette gjør at det kan være store forskjeller i omfanget av ising mellom de ulike vindturbinene i et vindkraftverk.

NB: På grunn av høydeforskjellen mellom vindturbinen og bakken, kan det dannes is på vindturbinen selv om det er snø- og isfritt på bakken.

Den 3 år lange måleserien som er tilgjengelig fra området viste at ising har forekommet på instrumentene 7.1 % av året, som svarer til ca. 25 dager.

Is som faller ned og kastes fra en vindturbin omtales som iskast.

Iskast kan utgjøre en fare for folk eller dyr som ferdes i nærheten av turbinene. Is som faller av et turbinblad kan også medføre mindre skader på selve turbinen.

Det er i beregninger antatt at isbitene alltid kastes 90 grader til høyre for vindretningen, med et lite tillegg på 15 grader i vindens retning. Med vind hovedsakelig fra østlig retning under isingsforhold er det i beregningene antatt en stor sannsynlighet for iskast mot nord-nordvest og nord. I realiteten vil det være en relativt stor spredning i kastretningene og bruk av retningsfordelingen kan derfor være noe misvisende.

Sannsynligheten for at en person blir truffet er veldig liten, men om det skjer kan skadeomfanget bli alvorlig.

Sjekk derfor alltid isingsprognosen på hjemmesiden vår før du går inn i vindparken.

Takk for at du samarbeider med oss slik at ingen blir utsatt for unødvendig fare og kan komme til skade.

Ferdselsråd

  • Sjekk isvarsling på nettsidene
  • Faren øker med nærhet til turbinene
  • Anbefalt sikkerhetsavstand er 300 meter
  • Vurder værforholdene: Det er størst risiko ved tåke og temperatur rundt 0 grader.
  • Skal du gå nær en vindturbin med is, gjør det med vinden i ryggen. Eventuelle isbiter vil drive medvinds.

Nyheter

Tonstad Vindpark er ferdig med anleggsfasen og kommersiell drift begynte 29 juli 2020.

Daniel Villanueva og Henriette Sarah Holberg ble intervjuet av NRK om anleggsstatus

Seks turbiner i Tonstad Vindpark har nå begynt å produsere elekstrisitet.

To turbiner i Tonstad Vindpark har nå begynt å produsere strøm. Snittproduksjon per turbin vil være ca 12GWh per år.

Kontakt oss

Kontakt oss ved å ringe nummeret under eller send en beskjed gjennom kontaktskjema.