Tonstad Vindpark Første bladtransport

Transporten av de første tre vingebladene er ferdiggjort

De første tre bladene ble transportert natt til i dag, fredag 28. juni fra Øye/Kleven brygge opp til lagringsområde i vindparken.

Monteringen av første turbin begynte samme dag.