Henriette Sarah Holberg, Tonstad Vindpark

Bygger vindkraftverk til 2,3 milliarder – Stavanger Aftenblad

Stavanger Aftenblad skriver om anleggsprogresjonen i Tonstad Vindpark.

I Sirdal og Flekkefjord bygges nå det som blir det tredje vindkraftverket på Sørlandet. Utbyggingen har en prislapp på over 2,3 milliarder kroner.

Anleggsarbeidene er i rute, og skal være avsluttet innen utgangen av året. På nyåret i 2020 vil vindkraftverket produsere og levere strøm inn på nettet, sier kommunikasjonsansvarlig Henriette Sarah Holberg i Tonstad Vindpark.

Siden byggearbeidene startet i mars 2018, har flere hundre personer i kortere og lengre perioder arbeidet på anlegget. Det er Risa som har hovedentreprisen for selve utbygging, en kontrakt til en verdi av 400 millioner kroner.

I disse dager starter transporten av vingene til vindturbinene fra Øye i Kvinesdal, der de ankom med båt. Før den 50 kilometer lange spesialtransporten med de 70 meter lange vingene kunne starte, har det blitt sprengt bort fjellknauser og rettet ut svinger langs fylkesveiene 465 og 42.

Transporten av de til sammen 153 vingene vil foregå om natten for å ikke hindre trafikken i for stor grad. Spesialtransporten vil bli eskortert av Statens vegvesen og politi.

Inne i området der turbinene skal stå, er det bygd til sammen 44 kilometer med vei, som har hardpakket grus som dekke. Det er også gravd kabelgrøfter mellom turbinene og en transformatorstasjon som inngår i vindkraftverket. Fra denne og fram til Ertsmyra ved Tonstad er det satt opp en ny 15 kilometer lang 132 kilovolts kraftlinje.

Samlet vil Tonstad Vindpark produsere 208 megawatt (1 MW er det samme som 1 million watt). Sagt på en annen måte vil kraften som kraftverket produserer tilsvare forbruket til 31.000 norske husholdninger.

Les artikkelen her.