Daniel Villanueva_Engie_Tonstad Vindpark

Intervju med NRK Sørlandet

Daniel Villanueva og Henriette Sarah Holberg ble intervjuet av NRK om anleggsstatus i Tonstad Vindpark

Henriette Sarah Holberg_Engie_Tonstad Vindpark
191028_første 6 turbiner i drift_Daniel Villanueva_Henriette Sarah Holberg