Anleggsstatus

Fremdriften i utbyggingen av Tonstad Vindpark fortsetter i henhold til plan. Utbyggingen består av 4 arbeidsområder:

1) Grunnarbeid

2) Transformatorstasjon

3) Kraftlinje

4) Vindturbiner

Av grunnarbeidet er alle internveier ferdigstilte og revegetering av området pågår. Fundamentene for 1/3 av vindparken er klare for montering av vindturbinene, og arbeidet med den resterende 2/3 av vindturbinene pågår. Service- og transformatorbygningene er ferdigstilte.

Høyspenningsutstyr har blitt installert i transformatorstasjonen. Transformatorene har ankommet anlegget og er under installasjon. Testing av utstyret i transformatorstasjonen vil pågå i juni og juli.

Kraftlinjen vil koble Tonstad Vindpark’s transformatorstasjon til Ertsmyra transformatorstasjon. Alle mastene har blitt satt opp og 2/3 av kraftlinjen er tilkoblet. Kraftlinjen og transformatorstasjonen vil bli klare til elektrifisering i august.

Deler til vidturbinene har ankommet Feda havn og transporten til anlegget har begynt. Oppsetting av den første turbinen vil begynne iløpet av en måneds tid.