Innlegg fra Tonstad Vindpark under Sirdal Næringsforenings årsmøte i slutten av mars