Innlegg fra Tonstad Vindpark under Sirdal Næringsforenings årsmøte i slutten av mars

Anleggssjef Tom Indesteege presenterte Tonstad Vindpark og status for anleggsfasen under Sirdal Næringsforenings årsmøte i mars.

Les saken her.