Henriette Sarah Holberg orienterte om anleggsstatus for Tonstad Vindpark

Transporten av de første bladene til Tonstad Vindpark

Grunneierne Leif Lindefjell, Sven Tveit og Eilif Galdal uttalte seg om tonstad Vindpark til Avisen Agder under transporten av det første vingebladet.

Helge Toft og Henriette Sarah Holberg orienterte om anleggsstatus for prosjektet.

Simen Haughom i Spectacular Norway filmet transporten av det første bladet med drone. Se filmen her.

 

– Hva er status for avtalene med Tonstad vindpark. Hva er på plass/ utbetalt og hvilke deler av avtalene er det som gjenstår å forhandle om?

– Status er at enkelte elementer som kontoradresse for vindparken på Tonstad, bruk av lokale entrepenører i anleggsarbeidet, tilskudd til gang-/sykkelvei på Tonstad og dekning av planlegging og juridisk bistand er løst i tråd med erklæring. Også eiendomsskatt skrives ut i tråd med lover og regler og erklæringen, opplyser rådmann Inge H. Stangeland til Agder.

– Forhold som lokalisering av driftsorganisasjon og servicebygg i Sirdal, visningsmølle og informasjonssenter, eller utbetaling av midler til kommunens næringsfond er ikke løst.

– Er det fortsatt forhandlinger, eller blir det rettssak?

– Kommunen sjekker nå egen informasjon i saken før det eventuelt tas stilling til rettslige skritt for brudd på erklæringen, forklarer Stangeland.

– Hvilke nye tilbud er eventuelt mottatt fra Tonstad vindkraftverk for vurdering av kommunen?

–Tonstad vindkraftverk har gitt signaler om hvordan bidrag til Feed skiarena kan løses, men dette er ikke et fullstendig tilbud basert på erklæringens ordlyd, svarer Stangeland.

«Vi har gode samtaler»

Aktørene bak Tonstad vindpark har fått med seg uttalelsene fra politikerne i Sirdal, men mener fortsatt at det er en god dialog for å løse punkter som kommunen og vindkraftutbyggerne er uenige om. Selskapet håper fortsatt på å komme til enighet med Sirdal kommune.

– Hva ser dere som løsninger for å unngå at det blir rettssak?

– Tonstad Vindpark AS har gode og konstruktive samtaler vedrørende elementene som ligger i avtalen. Vi har allerede overført betydelige midler i tråd med avtalen som har blitt brukt til etablering av fortau som sikkerhetstiltak. På flere av de andre punktene har vi gitt innspill til hvordan de ytterligere midlene kan benyttes og vi ser frem til å motta tilbakemelding fra kommunen på disse innspillene, svarer kommunikasjonsansvarlig Henriette Sarah Holberg i Tonstad Vindpark AS.

Se bildearkivet for bilder fra transporten ved å klikke her.

Se Tonstad Vindpark sin youtube kanal her.

Grunneiere_Leif Lindefjell_Sven Tveit_Eilif Galdal_Tonstad Vindpark
Tonstad Vindpark_Helge Toft