Transportation route

Transporten av de lange bladene begynner

Transporten av de lange bladene vil etter planen begynne torsdag kveld. Det første bladet vil bli transportert etter 21:00 torsdag 27. juni fra Kleven brygge opp til Tonstad Vindpark.

Lastebilen vil ha eskorte fra Statens vegvesen og politiet. Transporten opp til vindparken vil ta i overkant av to timer.

Tonstad Vindpark har meldt til myndighetene et ønske om å la bilister kjøre forbi lastebilen der dette er mulig langs transport-ruten. Lastebilen med eskorte vil derfor stoppe og la bilister kjøre forbi kun på steder der det er trygt. Politiet og Statens vegvesen vil bestemme hvor og når stoppene vil skje.

Eventuelle endringer i transporten vil bli delt på denne siden.