Seks turbiner i Tonstad Vindpark leverer nå strøm til nettet

Seks turbiner har nå begynt å produsere strøm i Tonstad Vindpark. Årsproduksjonen til disse seks turbinene vil tilsvare forbruket til ca 4,000 husstander.

Se video her.