«Fra et nasjonalt perspektiv fremstår det utpekte området som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.» 

I 2017 gav OED Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Bakgrunnen for dette er at regjeringen ønsker å legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge.

Forslaget ble levert til OED i går, 1. April. Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for konsekvenser av landbasert vindkraft og et kart som definerer 13 større områder som egnes for utbygging av lønnsom vindkraft på land. Områdene er utvalgt på bakgrunn av vindressurser og nettkapasitet, og avstemmes mot miljø- og samfunnshensyn. Blandt de 13 områdene ligger Sirdal og Flekkefjord kommuner, der Tonstad Vindpark er under anlegg. I rapporten skrives det at «Fra et nasjonalt perspektiv fremstår det utpekte området som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.» (side. 175) Les rapporten her.