Tonstad Vindpark ligger i Sirdal og Flekkefjord kommuner. Prosjektet begynte i 2009 da Havgul Clean Energy AS startet konsesjonsprosessen. Konsesjonssøknaden ble levert til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). En konsekvensutredning ble utført som del av denne søknaden. Denne kom frem til at området vindparken legges til har gode vindforhold med relativt lave miljøkonsekvenser. Derfor gav NVE konsesjon for anlegg av Tonstad Vindpark i 2016. I NVE’s forslag til nasjonal ramme for vindkraft, fremheves området som et av de mest egnede for utvikling av vindkraft i Norge.

Byggingen begynte i midten av 2018, og anlegget var i kommersiell drift i 2020.

Vindparken har en kapasitet på 208MW og bestå av 51 turbiner, som gjør vindparken til en av de største i Norge. All produsert energi er solgt til Hydro gjennom en 25-års avtale. Dette bidrar til å forsyne Hydros aluminiumverk i Norge med fornybar kraft.

Les pressemeldingen her:

https://www.engie.com/en/journalists/press-releases/engie-susi-construction-norwegian-wind-farm/

 

Eiere:

Tonstad Vindpark AS er et fellesforetak registrert i Norge, delvis eiet av Engie (20%) og delvis av SUSI Partners (80%).

Risa er ansvarlig for grunnarbeid og Linjepartner er ansvarlig for 132-Voltslinjen til Ertsmyra. Siemens leverer transformatorene og vindturbinene leveres av SiemensGamesa. Multiconsult er eier’s tekniske rådgiver for prosjektutføringen.

Tonstad Vindpark team_CFO Terje Kulseng, CEO Benoit Ribesse, Anleggssjef Tom Indesteege, Teknisk rådgiver Helge Toft, Engie Norden sjef Mounhime Ben-Ayata, CEO Engie Nordics Sandra Roche, Kommunikasjonsansvarlig Henriette Sarah Holberg. Les mer her. 

Engie_Susi Partners_Tonstad Vindpark_Kommunikasjonsansvarlig_Henriette Sarah Holberg