Tonstad Vindpark team_CFO Terje Kulseng, CEO Benoit Ribesse, Anleggssjef Tom Indesteege, Teknisk rådgiver Helge Toft, Kommunikasjonsansvarlig Henriette Sarah Holberg, CEO Engie Nordics Sandra Roche, Engie Norden sjef Mounhime Ben-Ayata

Tonstad Vindpark teamet

Tonstad Vindpark teamet samlet ved kontoret i Oslo. De ansatte har bakgrunn innenfor byggledelse, finans og kommunikasjon innenfor kraftbransjen. Se vår facebook side for jevlige oppdateringer.

Tonstad Vindark teamet: CFO Terje Kulseng, CEO Benoit Ribesse, Anleggssjef Tom Indesteege, Teknisk rådgiver Helge Toft, Engie Norden sjef Mounhime Ben-Ayata, CEO for Engie Norden Sandra Roche, Kommunikasjonsansvarlig Henriette Sarah Holberg. Les mer om vårt arbeid her.