FN-sjef António Guterres understreker behovet for et grønt skifte mot bærekraftig utvikling

«The green economy is the future» sa FN-sjefen under Leader’s Roundtable on Promoting Green and Sustainable Development to Implement the 2030 Agenda i Beijing den 27. april.

Ny teknologi muligjør produksjon av energi til en lavere kostnad enn før. Dette legger et godt grunnlag for videreutviklingen av sol og innenlands vindprosjekter, understrekte FN-sjefen.

Les saken her.