Strømforsyning til transformatorstasjonen

Strømforsyningen av transformatorstasjonen og kraftlinjen i Tonstad Vindpark har nå blitt gjennomført. Dette betyr at kraftverket er koblet til det norske nettet som gjør det mulig å distribuere strøm når turbinene begynner produksjonen.