Bakgrunnen for etableringen av Tonstad Vindpark

Konsesjonsprosessen for utbygging av Tonstad Vindpark begynte i 2009. I juli 2018 signerte eierne finansieringsavtalen.

Les pressemeldingen her.