Iskast fare: Ingen

Bakgrunnen for etableringen av Tonstad Vindpark