Tonstad Vindpark_Tom Indesteege, Terje Kulseng, Henriette Sarah Holberg, Daniel Villanueva

Tonstad Vindpark er i full kommersiell drift

Tonstad Vindpark er ferdig med anleggsfasen og kommersiell drift begynte 29 juli 2020.

Prosjektet ble opprinnelig utviklet av Norske Havgul Clean Energy AS, som mottok konsesjon av myndighetene i 2015, og ble deretter videre utviklet av Engie og Susi Partners. Vindparken har 51 turbiner av merket SiemensGamesa. Anleggsperioden begynte i april 2018 og ble avsluttet sommer 2020.  Med 208 MW installert effekt vil tonstad Vindpark generere ca. 700 GWh med ren energi per år. Dette tilsvarer forbruket til omtrent 30,000 husstander. Norsk Hydro har kjøpt all strøm som blir produsert og vil være ansvarlig for drift av vindkraftverket.

Tonstad Vindpark AS og eiere vil takke alle de som har bidratt til realiseringen av prosjektet. En stor takk til Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal kommuner.

Se video her.