Svein Løvland skriver for Avisen Agder om transporten av vindturbindelene til Tonstad Vindpark. Uttalelse fra kommunikasjonsansvarlig Henriette Sarah Holberg

Avisen Agder om transporten

Svein Løvland skriver for Avisen Agder om transporten av vindturbindelene til Tonstad Vindpark. Uttalelse fra kommunikasjonsansvarlig Henriette Sarah Holberg

Les hele artikkelen her. 

Avisen Agder om transporten, Henriette Sarah Holberg