«Fra et nasjonalt perspektiv fremstår det utpekte området som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.» 

Rapporten fra NVE trekker frem Sirdal og Flekkefjord som blandt de mest egnede områdene for utvikling av innenlands vindkraft i Norge.

Les mer

Innlegg fra Tonstad Vindpark under Sirdal Næringsforenings årsmøte i slutten av mars

Anleggssjef Tom Indesteege presenterte Tonstad Vindpark og status for anleggsfasen under Sirdal Næringsforenings årsmøte i mars.

Les mer

Tonstad Vindpark teamet

Tonstad Vindpark-teamet samlet i Oslo

Les mer

Bakgrunnen for etableringen av Tonstad Vindpark

Konsesjonsprosessen for utbygging av Tonstad Vindpark begynte i 2009. I juli 2018 signerte eierne finansieringsavtalen.

Les mer